Archive | Березень 2017

Як удосконалювати навички англійської

Як удосконалювати навички англійської

Як удосконалювати знання граматики:

1. Ознайомтесь з теорією необхідних розділів граматики у вашому підручнику (самовчителі) англійської.
2. Якщо якісь моменти граматики вам незрозумілі, просто продовжуйте читати теорію по кілька разів в день. Розуміння прийде з часом. Можна спробувати пошукати опис незрозумілих вам граматичних явищ в інтернеті, щоб ознайомитися з їх описом в іншій формі.
3. Виконайте вправи для закріплення матеріалу.

Одних занять граматикою англійської недостатньо для того, щоб ваш рівень знання мови поліпшувався. Необхідно заняття граматикою поєднувати з постійним читанням англійських текстів. Читайте книги, новини, інтернет-сайти, блоги, форуми англійською мовою. В інтернеті ви також можете знайти безліч безкоштовної літератури оригінальною англійською.
Під час читання англійських текстів намагайтеся відшукувати відомі вам граматичні явища: особливості вживання часів, дієприкметникові звороти, винятки, пряму мову, тощо. Ви повинні навчитися бачити їх у тексті і правильно інтерпретувати. На перших етапах вивчення англійської це не так то просто, але з часом ви будете знаходити їх без зусиль і розуміти автоматично.

Як удосконалити розмовні навички англійської.
Щоб навчитися розмовляти англійською, вам необхідно прекрасно знати граматику. Тобто, розмовна практика – це другий етап освоєння  мови. Цей етап може бути як дуже простим, так і дуже складним для навчання. Складність його освоєння залежить від багатьох факторів: рівня володіння граматикою англійської, ваших власних особливостей сприйняття матеріалу, термінів опанування і інших.
Якщо ви вільно читаєте англійські тексти і вмієте складати англійські речення, то для освоєння розмовних навичок вам можна порекомендувати ввести в ваш курс вивчення мови проміжний етап – «Знайомство з розмовною англійською». Просто дивіться фільми англійською мовою, англійське відео (можна знайти в інтернеті), відео уроки англійської, пісні англійською.
Як і при вивченні граматики англійської, намагайтеся в розмовній мові знайти різні граматичні явища, з якими ви знайомі. Можливо, що спочатку це буде непросто, але з часом ви і самі здивуєтеся, як відчуєте, що розумієте про що йде мова.

І останнє…
Щоб вивчити англійську мову, вам необхідно зробити так, щоб вона була вам потрібна. Поки застосування англійської не стане необхідністю для вас, ви не вивчите її. Як же зробити так, щоб англійська була потрібна постійно ?:
1. Скласти список часто використовуваних англійських слів і вчити їх хоча б по кілька на день.
2. Написати назви різних предметів англійською мовою і розмістити їх всюди у вас вдома.
3. Познайомитися через інтернет з носієм мови і спілкуватися з ним по ICQ або Skype.
4. Постійно намагатися обігравати ситуації: «А як би я це сказав по-англійськи?»

Корисні фрази для усного мовлення

Корисні фрази для усного мовлення

Useful phrases for speech

Корисні фрази для усного мовлення

To begin with — Почнемо з того що; для початку / Начнём с того, что; для начала
Frankly speaking — Відверто кажучи / Откровенно говоря
To be more precise — Щоб бути більш точним; точніше кажучи / Чтобы быть более точным; точнее говоря
As far as I know — Наскільки я знаю/ На сколько я знаю
As far as I remember – Наскільки я пам’ятаю / Насколько я помню
To be quite frank — Відверто кажучи / Откровенно говоря
To make matters (still) worse — Що ще гірше / Что ещё хуже
It goes without saying — Само собою зрозуміло/ Само собой разумеется
To cut a long story short — Коротше кажучи/ Короче говоря
To put it in a nutshell — Коротенько, у двох словах / Вкратце, в двух словах
To say the least — Без перебільшення, м’яко кажучи / Без преувеличения, мягко говоря
So to speak — Так би мовити / Так сказать
To put it mildly — М’яко кажучи / Мягко говоря
Strange as it may seem — Як би дивним це не здалося / Как бы странным это не показалось
To sum it up — Підводячи підсумки / Подводя итоги
To tell the truth — По правді кажучи / По правде говоря
Strictly speaking — Строго кажучи / Строго говоря
By the way — Між іншим, до речі / Между прочим, кстати
However – все одно, проте / все равно, однако
In other words — іншими словами / другими словами
Moreover — Більше того / Более того
Therefore — тому, отже / поэтому, следовательно
Nevertheless — тим не менш, все-таки / тем не менее, все-таки
All in all – в підсумку, загалом, в цілому / в итоге, в общем, в целом
By and large – в цілому, загалом / в целом, в общем
Basically – по суті, в основному / по сути, в сущности, в основном
I suppose – я вважаю, вважаю, думаю / я полагаю, считаю, думаю
I reckon – я вважаю, вважаю / я считаю, полагаю
I guess – я думаю, гадаю, напевно / я думаю, полагаю, наверно
I imagine – я думаю, гадаю / я думаю, полагаю
I presume – гадаю, припускаю / полагаю, предполагаю
In my opinion – на мою думку / по моему мнению
I believe – гадаю, вважаю / полагаю, считаю
It seems to me that – мені здається, що … / мне кажется, что…
To my way of thinking,… — на мій погляд, по-моєму / на мой взгляд, по-моему
As I see it, … – на мою думку, як мені здається / по моему мнению, как мне кажется
The way I see things is that… – як я це бачу, по-моєму / как я это вижу, по-моему
What can I say?…   –  Що я можу сказати?… / Что я могу сказать?…